Smerter i nakken optræder ofte som hold i nakken, nedsat bevægelighed, stivhed- og eller træthedsfornemmelse, myoser, udstrålende smerter mm. I sjældne tilfælde kan det være et tegn på slidgigt, specifikke sygdomme eller følger efter traume.

Nakkesmerter er hyppigt forekommende og det anslås at 30-50 % af den voksne befolkning oplever nakkesmerter i løbet af et år.

Ofte skyldes nakkesmerter muskelspændinger grundet fejlbelastning af nakkens og skuldrenes muskler fx i forbindelse med dårlige arbejdsstillinger. Dette kan føre til ubalance i nakke- og halsmusklerne og derved vedligeholde problematikken. I nogle tilfælde kan dette medføre hovedpine og svimmelhed.

Behandling
Behandlingen af nakkesmerter handler i første omgang om at finde årsagen til nakkeproblemet og stoppe/mindske uhensigtsmæssige belastninger. Manuel behandling i form af ledmobilisering, akupunktur eller massage kan afhjælpe smerter, hvorefter den opståede muskelubalance skal korrigeres og trænes gennem specifikke øvelser.

Andre behandlinger