Neuro-muskulær Elstimulering, NMES, er en elektrisk stimulering af den motoriske nerve for at fremkalde en aktivering af musklen.
Brugen af NMES er mangfoldig og bruges specielt til svækkede muskler. Dette kan fx forekomme efter en operation, og gennem anvendelse af NMES kan musklen på en sikker og effektiv måde, genvinde sin styrke og udholdenhed.
Inden for sportsverdenen anvendes til forebyggelse af skader, optimering af restitutionen og som præstationsfremmende behandling.
NMES kan bruges overalt på kroppen og er som tidligere ikke en farlig behandling. Der kan føles ubehag ved brugen af NMES og de fleste har brug for at vænne sig til stimuleringen, da man kan føle en kraftig snurren.
Denne træningsform kan ikke benyttes hvis den nedsatte muskelstyrke skyldes læsion af den perifere nerve som fx efter operation.

Andre behandlinger